English    العربية  

יוזמת כוכב מאוחד

פרוייקט זה משתמש בטכנולוגיה המודרנית בכדי ליצור כנסים דיגיטאליים בין מנהיגי דת ומדענים ראשיים שבהם ידונו באקלים, אקולוגיה ומגוון ביולוגי ועל פעולות משותפות אפשריות

הביולוג הנודע אדוארד וילסון כתב: “הדת והמדע הם שני הכוחות החזקים ביותר בעולם היום … אם ישנה מצווה מוסרית אחת שהיא משותפת לבני כל האמונות, היא שאנחנו חייבים לעצמנו ולדורות הבאים סביבה יפה, עשירה, ובריאה.” (מתוך הבריאה: דרשה כדי להציל את החיים על פני כדור הארץ)

המרכז דתי לפיתוח בר קיימא (ICSD) חבר ליוזמת ההצהרה הדתית על שינוי האקלים (IDCC) להשקת יוזמת הכוכב המאוחד (UPFSI). יוזמה זו הביאה מנהיגים בולטים מעולם האמונה והמדע להשתתף בפגישות וכנסים אלקטרונים שידונו באתגרים הסביבתיים ויציעו אפיקים משותפים לשיתוף פעולה. בין עשר המנהיגים ניתן למצוא את חתן פרס הנובל הארכיבישוף דזמונד טוטו ואת ד”ר רג’רנדרה פצ’אורי, יו”ר הפנל הבין הממשלתי לשינוי האקלים.

קטעים ממפגשים אלו כבר הופצו באמצעות המדיה החברתית וערוצי חדשות בכדי לקדם את המודעות הציבורית, הרצון הפוליטי ושיתוף הפעולה. כמו כן, נערכו אירועים ציבוריים נוספים למנהיגים אלה בכדי להציג בפני הציבור הרחב את היוזמה והצורך בפעולה משותפת.  

לבסוף, היוזמה נועדה לקדם שינויים מוסדיים וציבוריים להפחתת פליטות גזי החממה, קידום מעבר לאנרגיה ירוקה והגנה על משאבים טבעיים. כמו כן, היוזמה שואפת להביא לגיוס הקהילות השונות לפעולה המבוססת על הכרה בבעיות האקלים והצורך בהצלת האקולוגיה שסביבנו.

השקת יוזמה זו נתמכה גם כן ע”י קמפיין גיוס ההמונים דרך אתר Indiegogo.com. בחודש שבו פעל הקמפיין, היוזמה הצליחה להשיג כ18,000 דולר שמהווים את התשתית להמשך הפעולה. לאתר היוזמה.